Svalbard er ikke omfattet av EØS-avtalen. Dette gjør at det er strenge bestemmelser for å sende eller ta med dyr og dyreprodukter fra Svalbard til fastlandet. I tillegg er det rabies på Svalbard, mens fastlandet er rabiesfritt.

Innførsel og utførsel av kjæledyr til Svalbard reguleres av Forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften). 

 

Hund -  til Svalbard

For å ta med hund til Svalbard kreves tillatelse fra Mattilsynet. Tillatelsen gis for et år om gangen. Det gis tillatelse på følgende vilkår:

 • Hunden skal være identitetsmerket. Kun mikrochip er gyldig for dyr som er merket etter den 3. juli 2011. Tatovering godtas nå bare dersom den er lett lesbar og påført dyret før 3. juli 2011. Hunden skal være ID-merket før den får rabiesvaksinering. Identitetsnummeret skal være oppgitt i veterinærattester og alle originale dokumenter.
 • Hunden skal være vaksinert mot rabies etter vaksineprodusentens anbefaling.
 • Hunden kan ikke overføres de første 30 dager etter vaksinering såfremt den ikke tidligere er regelmessig vaksinert etter vaksineprodusentens anbefalinger.
 • Tidligste tidspunkt for vaksinasjon mot rabies er når hunden er 12 uker gammel.
 • Hunden skal ha gyldig vaksine mot valpesjuke.
 • Hunden skal behandles mot ektoparasitter (lopper, flått og lus) før overføring til Svalbard. Behandlingen skal foretas fra 1-21 dager før overføring og attesteres av veterinær.
 • Hunden skal følges av egenerklæring på hundens helsetilstand.
 • Det skal ikke være tegn som gir grunnlag for å mistenke sjukdom på hunden på overføringstidspunktet.
 • Hunden skal ikke stå på kjetting uten kontinuerlig tilsyn, men holdes i hundegård eller i familiebolig.
 • Hund, pass, importtillatelse og utfylt egenerklæringsskjema skal framvises på Svalbard lufthavn ved ankomst. Widerøe Ground Handling AS utfører kontrollen. Ta kontakt med servicesenteret og ha dokumentene klare.
 • Dersom du kommer med båt, må du komme til Sysselmannskontoret for kontroll. Ta med hund, hundepass, importtillatelse og utfylt egenerklæringsskjema.
 • Du finner lenke til Mattilsynets elektroniske søknadsskjema under Lenker i rammen til høyre på siden. Kopi av hundepasset med eventuelt blodprøveresultat fra rabiestest må vedlegges søknaden.

Hund -  fra Svalbard

Det er ikke krav om skriftlig tillatelse for å ta med hund fra Svalbard til fastlandet, men eier må uoppfordret forevise hunden for tollvesenet og dokumentere at:

 • Hunden er identitetsmerket
 • Hunden har pass, der det framgår at hunden er grunnvaksinert og eventuelt revaksinert mot rabies i overensstemmelse med vaksineprodusentens anbefaling.
 • Det er tatt blodprøve av hunden tidligst 30 dager (og senest 365 dager) etter vaksinasjonen mot rabies. Dyret kan tidligst reise til fastlandet 90 dager etter blodprøven (venteperiode). Til sammen går det dermed minimum 120 dager fra vaksine til hunden kan reise fra Svalbard.
 • Analyse ved godkjent laboratorium må vise et nivå antistoff mot rabiesvirus som er minimum 0,5 IE/ ml.
 • Valper skal være 12 uker eller eldre når vaksinen som danner utgangspunkt for testing, settes.
 • Ny blodprøve kreves ikke dersom dyret er blitt testet med tilfredsstillende resultat og er revaksinert med de intervaller produsenten har fastsatt for den aktuelle vaksine.
 • Hunden skal behandles mot echinococcose (eg. Echinococcus multilocularis/"revens lille bendelorm").
 • Det skal brukes godkjent medikament (praziquantel). Registrerte preparater i Norge i dag: Droncit vet.®, Drontal vet.®, Drontal comp.® og Milbemax vet.®.
  Det er ikke lenger reseptfritak på Droncit vet.®. Kontakt veterinæren.
 • En behandling, mellom 24 og 120 timer (5 dager) før avreise, skal attesteres av veterinær. Egenerklæring er ikke lenger gyldig (nytt krav fra 1. mai 2013).
 • I tillegg må eier fylle ut en egenerklæring på helsetilstanden til hunden. Skjemaet blir tilsendt sammen med tillatelsen til å ta med hunden til Svalbard, eller kan lastes ned under Vedlegg til høyre på siden. Kopi av hundepasset med eventuelt blodprøveresultat fra rabiestest må vedlegges søknaden.

NB! Alle hunder skal kontrolleres før de kommer inn i Schengen.

Skal du fra Longyearbyen til Tromsø skal du melde fra til Mattilsynet 48 timer i forvegen. Ring 22 40 00 00

Skal du fra Longyearbyen til Gardermoen skal du gå på rødt gjennom tollen.

 Vær oppmerksom på at flyselskapene kan ha egne regler for å ha med kjæledyr på flyene. Kontakt flyselskapet for informasjon.

 

Sysselmannen vil ha oversikt over alle hunder på Svalbard. Vi ber derfor alle gi beskjed når hunder bytter eier, dør eller flytter til fastlandet. Send e-post til firmapost@sysselmannen.no

 

Katt og ilder

Det gis ikke tillatelse til å ta med katt og ilder til Svalbard. 

 Kanin, hamster, hetterotte, burfugl, akvariefisk m.m.

Det kreves ikke spesiell tillatelse for å ta med slike dyr til og fra Svalbard.