Her kan du sende inn fangstrapport for røyefiske med håndredskap.

Skjemaet har de samme informasjonsfeltene som på baksiden av ditt fiskekort. I fangstrapporten skal du oppgi kortnummer, navn og informasjon om fisket.

I henhold til forskrift om fiske etter røye på Svalbard, skal du rapportere fangsten snarest mulig og senest 1 uke etter at fisket er foretatt, med mindre ikke tilstrekkelig kommunikasjon foreligger. Du kan levere flere rapporter i løpet av fiskesesongen.

Du vil få tilsendt en kopi av rapporten til din e-postadresse.

Fangstrapport skal være innsendt senest 25. oktober.


Fiskesesong (år)        
Kortnummer        
Fornavn        
Etternavn        
E-post        
Mobiltelefon        
Har du fisket?
       
           
Fangstrapport          
ID-nr. Dato Fangststed (innsjø/saltvann) Lengde (cm) Vekt (gram) Kjønn evt. kommentarer