Her kan du sende inn fangstrapport fra småviltjakta.

Skjemaet har de samme informasjonsfeltene som på baksiden av ditt jaktkort. I fangstrapporten skal du oppgi kortnummer, navn og informasjon om jakta. Husk å levere inn rypevinger!

Fyll også inn for dager jaktet hvor det ikke ble skutt fugl med:

Dato, Fellingsområde, Art og Antall=0.

 

Du vil få tilsendt en kopi av rapporten til din e-postadresse.

Fangstrapport skal være innsendt senest 10. januar.


Jaktår    
Kortnummer    
Fornavn    
Etternavn    
E-post    
Mobiltelefon    
Har du jakta?
   
       
Fangstrapport      
Dato (eks. 20.09.2014) Fellingsområde Art Antall