Sysselmannen har tilsvarende myndighet som Fylkesmannen i saker om separasjon/skilsmisse.

Separasjon

Ektefeller eller registrerte partnere som ikke vil fortsette samlivet, kan søke om separasjon. Søknaden om separasjon skal sendes til Fylkesmannen i det fylket der de sist bodde sammen. Hvis begge har flyttet fra dette fylket, skal søknaden sendes til Fylkesmannen i fylket der én av dem nå bor - evt. Sysselmannen. Dersom ektefellene har felles barn under 16 år, må det framlegges en meklingsattest som ikke er eldre enn 6 måneder. Ektefellene/partnerne får tilsendt separasjonsbevilling fra Fylkesmannen/Sysselmannen.

Skilsmisse

Når det har gått ett år etter at de fikk separasjonsbevilling, kan hver av partene kreve skilsmisse. Hvis bare den ene av dem ønsker skilsmisse, har han eller hun krav på å bli skilt, selv om den andre ikke ønsker det. Hver av ektefellene kan også kreve skilsmisse dersom partene har bodd adskilt i minst to år. Hvis partene er enige om at de har bodd fra hverandre i minst to år, er det Fylkesmannen som behandler søknaden om skilsmisse. Hvis partene ikke er enige om at vilkårene er oppfylt, må en domstol behandle skilsmissesaken. 

Opphør av separasjon

Parter som har fått separasjonsbevilling, men som flytter sammen igjen, må sende inn melding om opphør  (avslutning) av separasjonen. Denne meldingen skal sendes til folkeregisteret, som omregistrerer sivilstatus.