Sysselmannen på Svalbard foretar borgelig vigsel. Vigsel bør bestilles i god tid, særlig i høysesongen fra mars til august.

Før vigsel kan finne sted, må diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut og sendes det lokale folkeregisteret på stedet der en av de som skal gifte seg bor. Fastboende på Svalbard skal sende attester og erklæringer til sin kommune på fastlandet. Oversikt over hvilke skjema dette omfatter ligger på Skatteetatens nettsider, se lenke til høyre på siden.

For personer med turistopphold under tre måneder eller som aldri har vært bosatt i Norge må nødvendige papirer ordnes hos Skatt nord, Postboks 6310, 9293 Tromsø, telefon 800 80 000, epost skattnord@skatteetaten.no.

Folkeregisteret utsteder så en prøvingsattest med gyldighet på fire måneder. Original av prøvingsattesten må være mottatt hos Sysselmannen på Svalbard senest 14 dager før vielsen. Saksbehandlingstiden hos folkeregistrene kan variere. Ta derfor kontakt i god tid.

Hva koster det?

Borgelig vigsel hos Sysselmannen på Svalbard er gratis.

Hvor og når kan vi gifte oss?

Sysselmannen på Svalbard foretar vigsler på hverdagene mandag til fredag, primært i kontorets åpningstid, 08.30-15.30.

Fremmedspråk

Hvis brud eller brudgom er fremmedspråklig, må de på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigsel kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må paret selv sørge for kvalifisert tolk.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 5-10 minutter før avtalt tid for vigsel. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Hvis paret ikke har med egne vitner, stiller Sysselmannen med vitner. Gi beskjed om dette på forhånd. Brudefolket må ha med gyldig legitimasjon med bilde.

Seremonien varer i 5-10 minutter. Selve vigselen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsler dem som ektefolk. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsler vigselsprotokollen. Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Hvis paret ønsker å utveksle ringer, må det gis beskjed om dette på forhånd, gjerne når man bestiller tid for vigsel. Paret kan også gi beskjed til vigsler før seremonien starter. Ringene settes på når vigsler har erklært brudeparet som ektefolk. Vigsler sier fra når ringene kan utveksles.