Engasjement som rådgiver i miljøvernavdelingen

I miljøvernavdelingen er det ledig et sommervikariat på ca. 10 uker fra medio juni.

Se hele utlysningen her.

Isbjørnene observert ved Endalen

Isbjørnbinna og de to ungene hennes er observert ved Endalen klokken 06.15 i dag.

Les mer «Isbjørnene observert ved Endalen»

Isbjørnene er ledet mot Revneset

Binna og de to ungene hennes er i kveld drevet et godt stykke utover mot Revneset. - De har nå lagt seg til ro. I samråd med Norsk Polarinstitutt avslutter vi aksjonen for i dag, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt. 

Les mer «Isbjørnene er ledet mot Revneset»

Vil drive bjørnene mot Revneset

Sysselmannen har etter en totalvurdering sammen med Norsk Polarinstitutt besluttet å forsøke å lede binna og de to ungene hennes forbi Longyearbyen og videre ut mot Revneset i løpet av kvelden.

Les mer «Vil drive bjørnene mot Revneset»

Høring - forslag til utredningsprogram for næringshytter

Som en oppfølgning av forslag i siste Stortingsmelding om Svalbard (Meld.St.32 (2015-2016) Svalbard), kunngjorde Sysselmannen 17. juni 2016 oppstart av ny næringshytteprosess. Innen fristen 1.oktober 2016 mottok vi til sammen 9 søknader. På bakgrunn av disse søknadene vedtok Sysselmannen krav om konsekvensutredning, jf svalbardmiljøloven § 59, 4.ledd. Forslagene til utredningsprogram sendes nå på høring.

Les mer «Høring - forslag til utredningsprogram for næringshytter»

 
Vis mer