Trekningsresultater reinsjakt 2017

Mandag 15. august starter årets jakt på svalbardrein. Jaktkortene kan hentes i skranken på sysselmannskontoret fra mandag 7. august. Totalt 348 enkeltjegere vil få tildelt fellingstillatelse.

Les mer «Trekningsresultater reinsjakt 2017»

For de nostalgiske

Polarstar kjem heim til Brandal, melder Regionavisa på Sunnmøre. Polarstar har blant annet vært tjenestefartøy Sysselmannen på Svalbard, og har hatt oppdrag for Norsk Polarinstitutt og Store Norske.

 

Les mer «For de nostalgiske»

Minner om at kjøring med hundevogn skal skje på vei

Sysselmannen minner om at hundekjøring med vogn skal skje på vei. Kjøring på tundraen på frostfri mark er forbudt fordi det kan skade vegetasjon og sette langvarige spor. Dette er brudd på Svalbardmiljølovens regler om aktsomhetsplikt (§ 5) og ferdsel i naturen (§73).  Det er sendt ut brev om dette tidligere, se vedlegg.

Les mer «Minner om at kjøring med hundevogn skal skje på vei»

Ilandstigning på Midterhuken/Gåsbergkilen

Sysselmannen oppfordret 12.juni om at turoperatører og individuelle reisende ikke gikk i land i området Midterhuken/Gåsbergkilen, på grunn av reinkalving og hekkende gjess.

Den mest sårbare perioden er nå over. Området er likevel generelt sårbart både når gjelder vegetasjon og forstyrrelse av dyreliv. Under forutsetning av at det tas nødvendige hensyn til dette, trekkes oppfordringen om å unngå ilandstigninger tilbake.

Sysselmannen gjør oppmerksom på det generelle
ilandstigningsforbudet i Midterhukhamna, øst for Husodden. Dette gjelder hele året.

Påminnelse søknadsfrist reinsdyrjakt

Fristen for å søke om fellingstillatelse på reinsdyr for fastboende på Svalbard er 3. juli

Les mer «Påminnelse søknadsfrist reinsdyrjakt»

 
Vis mer