Engasjement som rådgiver i miljøvernavdelingen

I miljøvernavdelingen er det ledig et sommervikariat på ca. 10 uker fra medio juni.

Se hele utlysningen her.

Isbjørnene observert ved Endalen

Isbjørnbinna og de to ungene hennes er observert ved Endalen klokken 06.15 i dag.

Les mer «Isbjørnene observert ved Endalen»

Isbjørnene er ledet mot Revneset

Binna og de to ungene hennes er i kveld drevet et godt stykke utover mot Revneset. - De har nå lagt seg til ro. I samråd med Norsk Polarinstitutt avslutter vi aksjonen for i dag, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt. 

Les mer «Isbjørnene er ledet mot Revneset»

Vil drive bjørnene mot Revneset

Sysselmannen har etter en totalvurdering sammen med Norsk Polarinstitutt besluttet å forsøke å lede binna og de to ungene hennes forbi Longyearbyen og videre ut mot Revneset i løpet av kvelden.

Les mer «Vil drive bjørnene mot Revneset»

Høring - forslag til utredningsprogram for næringshytter

Som en oppfølgning av forslag i siste Stortingsmelding om Svalbard (Meld.St.32 (2015-2016) Svalbard), kunngjorde Sysselmannen 17. juni 2016 oppstart av ny næringshytteprosess. Innen fristen 1.oktober 2016 mottok vi til sammen 9 søknader. På bakgrunn av disse søknadene vedtok Sysselmannen krav om konsekvensutredning, jf svalbardmiljøloven § 59, 4.ledd. Forslagene til utredningsprogram sendes nå på høring.

Les mer «Høring - forslag til utredningsprogram for næringshytter»

Isjørnene er tilbake

Isbjørnbinna og de to ungene hennes er tilbake i nærområdet til Longyearbyen. De befinner seg nå ved Gruve 7-fjellet. Sysselmannen er på stedet. – Bjørnene ligger i ro og vi holder dem under observasjon, sier sysselmannsførstebetjent Vidar Arnesen.

Les mer «Isjørnene er tilbake»

Avslutter isbjørnaksjonen

- Binna og de to ungene hennes er nå drevet godt på vei i riktig retning. De er langt fra byen og beveger seg den veien vi ønsker. Derfor har vi avsluttet aksjonen, opplyser sysselmannsførstebetjent Thor-Arild Hansen.

Les mer «Avslutter isbjørnaksjonen»

Driver isbjørner mot Sassen

Isbjørnbinna og de to ungene hennes ble observert på veien ved Gruve 6 ved 07.00-tiden søndag morgen. – Vi driver nå bjørnene østover i Adventdalen med helikopter og snøscootere og har kontroll på situasjonen, opplyser sysselmannsførstebetjent Thor-Arild Hansen.

Les mer «Driver isbjørner mot Sassen»

Ingen nye isbjørnobservasjoner

Isbjørnbinna med to unger som ble ledet innover i Foxdalen i natt, ser ut til å ha trukket videre oppover breen innerst i dalen. – Vi har ikke gjort nye observasjoner av de tre bjørnene i dag, sier sysselmannsførstebetjent Trond Olsen.

Les mer «Ingen nye isbjørnobservasjoner»

Isbjørnene drevet innover Foxdalen

Sysselmannens helikopter lokaliserte binna og de to ungene ved utløpet av Foxdalen ved 01.00-tiden natt til lørdag. Ved hjelp av helikopteret og snøscootere ble de tre bjørnene drevet innover i Foxdalen.

Les mer «Isbjørnene drevet innover Foxdalen»