Oppheving av evakuering og ferdselsforbud

Sysselmannen har i dag opphevet ferdselsforbudet og evakueringen som har vært gjeldende i Lia fra 24. februar i år.

Dette innebærer at de evakuerte igjen har tilgang til sine boliger, og at det ikke lenger er forbudt å oppholde seg der.

Beslutningen er basert på snøskredfaglige vurderinger.

 

Les mer «Oppheving av evakuering og ferdselsforbud»

Tilgang til de evakuerte boligene

Dersom værforholdene ikke endrer seg, blir det mulighet for tilgang til de evakuerte boligene for å hente ut eiendeler lørdag mellom klokken 13.00 og 18.00.

Les mer «Tilgang til de evakuerte boligene»

Sjekk passet

Det er snart sommerferietid. Sysselmannen ber om at de som skal ut å reise sjekker gyldigheten av passet sitt. Vær ute i god tid før reisen dersom passet må fornyes.

Les mer «Sjekk passet»

Reinsdyrjakt 2017

Fastboende på Svalbard kan nå søke om reinsjakt for høsten 2017. Jakttiden er fra 15. august til 20. september. Fristen for å søke fellingstillatelse er 3. juli.

Les mer «Reinsdyrjakt 2017»

Rivingsarbeider i skredområdet

I forbindelse med rivingsarbeider har Sysselmannen gitt LNSS tillatelse til ferdsel i det evakuerte området i Lia. Det generelle ferdselsforbudet i området gjelder fremdeles.

Tilgang til de evakuerte husene

Dersom værforholdene ikke endrer seg, blir det mulighet for tilgang til de evakuerte boligene for å hente ut eiendeler lørdag mellom klokken 13.00 og 18.00.

Les mer «Tilgang til de evakuerte husene»

Tilgang til de evakuerte boligene

Dersom værforholdene ikke endrer seg, blir det mulighet for tilgang til de evakuerte boligene for å hente ut eiendeler lørdag mellom klokken 13.00 og 18.00.

Les mer «Tilgang til de evakuerte boligene»

Sysselmannskontoret er stengt fredag 19.mai

Nødnummeret vil være betjent som normalt.

Deltakerne til strandryddetoktet er trukket ut

Deltakere og reserver til Sysselmannens strandryddetokt 2017 er nå trukket ut. Alle deltakere og reserver er kontaktet på den epostadressen som de oppga i søknaden.

Les mer «Deltakerne til strandryddetoktet er trukket ut»

Ingen tilgang til evakuerte boliger

På grunn snøskredvarsel faregrad 3 vil det ikke bli tilgang til de evakuerte boligene i helgen.

Les mer «Ingen tilgang til evakuerte boliger»