Stenger Todalen og Gangdalen

Sysselmannen har vedtatt å stenge Todalen og Gangdalen for motorisert ferdsel fra fredag 28. kl. 12.00 til lørdag 29. april kl. 18.00 i forbindelse med Svalbard skimataton.

Vedtaket er gjort i medhold av politilovens §7, av hensyn til skiløpernes sikkerhet.

Vi ber skiløpere og hundekjørere om å vise hensyn når det blir kjørt opp løyper.

Fare for at snøskavler kan rase

Longyearbyen lokalstyre advarer mot fare for snøskavelnedfall langs området fra det gamle sykehuset ved Haugen og sørover forbi Nybyen i Longyeardalen. Lokalstyret advarer også generelt mot fare for skavlnedfall langs vestvendte fjellsider. Les mer her.

Tilgang til de evakuerte boligene

Dersom værforholdene ikke endrer seg, blir det mulighet for tilgang til de evakuerte boligene for å hente ut eiendeler lørdag mellom klokken 13.00 og 18.00.

Les mer «Tilgang til de evakuerte boligene»

Forvaltningsplan til endelig godkjenning

Forvaltningsplanen for Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen nasjonalparker og fuglereservater med tilrådninger til forskriftsendringer er nå sendt til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.

Les mer «Forvaltningsplan til endelig godkjenning»

Utredningsprogram for etablering av næringshytter

Sysselmannen har fastsatt utredningsprogram for etablering av næringshytter på Svalbard.

Les mer «Utredningsprogram for etablering av næringshytter»

Tilgang til de evakuerte boligene

Dersom værforholdene ikke endrer seg, blir det mulighet for tilgang til de evakuerte boligene for å hente ut eiendeler lørdag mellom klokken 13.00 og 18.00.

Les mer «Tilgang til de evakuerte boligene»

Dyrevern og søppeltokt

Polarflokken barnehage gjennomførte nok et vellykket søppeltokt til Colesbukta i 2016.

Les mer «Dyrevern og søppeltokt»

Ledig engasjement som arkeolog

Sysselmannen på Svalbard planlegger å gjennomføre en arkeologisk nødutgravning på Smeerenburg i Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark. Utgravningen skal sikre og dokumentere erosjonsutsatte graver med levninger etter hvalfangere fra 1600-1700-tallet.

I denne forbindelse søker vi en arkeolog i stilling som feltleder med rapportansvar for til sammen til 10 ukers engasjement. Se stillingsannonse her.

 

Les mer «Ledig engasjement som arkeolog»

MS «Polarsyssel har fått Polarsertifikat

Som et av de aller første fartøyene i Norge er MS «Polarsyssel» nå sertifisert etter den såkalte Polarkoden. Sertifiseringen er utarbeidet for å sikre trygg ferdsel og minst mulig belastning på miljøet i polare strøk.

Les mer «MS «Polarsyssel har fått Polarsertifikat»

Oppsyn og promillekontroll

Lørdag hadde Sysselmannen oppsyn fra klokken 10.00 til 18.00 på strekningen Longyearbyen - Barentsburg. 114 scooterførere ble kontrollert. Ingen hadde promille. Det var flest guidede turfølger som ble stoppet.