Skred ved løypa til Linken

Det har gått et snøskred ned mot skuterløypa opp til Linken over Hiorthhamn. Ingen er tatt av skredet. Sysselmannen ber skuterførere og andre om å melde ifra hvis de utløser eller observerer snøskred, selv om ingen er tatt eller skadet som følge av skredet. Dette for å unngå at det blir iverksatt unødvendige lete- og redningsaksjoner.

Les mer «Skred ved løypa til Linken»

Tilgang til de evakuerte boligene

Det blir mulighet for tilgang til de evakuerte boligene for å hente ut eiendeler lørdag mellom klokken 13.00 og 18.00.

Les mer «Tilgang til de evakuerte boligene»

Tilgang til de evakuerte boligene

Det blir mulighet for tilgang til de evakuerte boligene for å hente ut eiendeler lørdag mellom klokken 13.00 og 18.00.

Les mer «Tilgang til de evakuerte boligene»

Trekning av påskehytter 2017

Sysselmannen på Svalbard låner ut hytter til fastboende på Svalbard i påsken, i perioden 12. - 17. april. Nedenfor finner du resultatet av årets trekning.

Les mer «Trekning av påskehytter 2017»

Opprettholder ferdselsforbudet i Lia

Sysselmannen opprettholder ferdsels- og oppholdsforbudet i det evakuerte området i Lia (se kart på høyre side). Vedtaket gjelder inntil videre og vil bli opprettholdt til faren for snøskred i dette området er over.

Les mer «Opprettholder ferdselsforbudet i Lia»

Tilgang til de evakuerte husene i dag

Det blir mulighet for tilgang til de evakuerte boligene for å hente ut eiendeler i dag, tirsdag, mellom klokken 15.00 og 19.00.

Les mer «Tilgang til de evakuerte husene i dag»

Ingen tilgang til de evakuerte boligene i dag

På grunn av værforholdene og NVEs varsel om stor snøskredfare (faregrad 3 betydelig  for Nordenskiøldland) vil det ikke bli tilgang til de evakuerte boligene i dag, søndag.

Sysselmannen oppfordrer folk til å ta sine forholdsregler og være varsomme når de ferdes i terrenget.

Tilgang til de evakuerte boligene lørdag og søndag

Det blir mulighet for tilgang til de evakuerte boligene for å hente ut eiendeler i lørdag og søndag mellom klokken 13.00 og 18.00.

Les mer «Tilgang til de evakuerte boligene lørdag og søndag»

Tilgang til de evakuerte boligene torsdag og fredag

Det blir mulighet for tilgang til de evakuerte boligene for å hente ut eiendeler i dag, torsdag, og fredag mellom klokken 15.00 og 18.00.

Les mer «Tilgang til de evakuerte boligene torsdag og fredag»

Strandrydding 2017

Sysselmannen inviterer fastboende på Svalbard til strandryddetoktet 2017.

Les mer «Strandrydding 2017»