Veien til Huset og Gruvelageret er åpnet

Vei 300 og veien opp til Gruvelageret er åpnet igjen etter å ha vært stengt pga. fare for ras. Sperringene er fjernet og veien er brøytet.

Les mer «Veien til Huset og Gruvelageret er åpnet»

Nye rutiner for enhåndsvåpen

Innehavere av enhåndsvåpen som revolver og pistol, må fremlegge nødvendig dokumentasjon innen 1. mars 2017 for fremdeles å kunne inneha våpenet.

Les mer «Nye rutiner for enhåndsvåpen»

Lysløypa og vei 300 stengt på grunn av ras.

Viser til melding på Lokalstyre.no.  Lysløypa og vei 300 er stengt på grunn av snøras.

Vurdering av skredfare følges opp på vanlig måte.

Les mer på Longyearbye Lokalstyres sider her

Engasjement som rådgiver i miljøvernavdelingen

I miljøvernavdelingen er det ledig et sommervikariat på ca. 10 uker fra medio juni.

Se hele utlysningen her.

Isbjørnene observert ved Endalen

Isbjørnbinna og de to ungene hennes er observert ved Endalen klokken 06.15 i dag.

Les mer «Isbjørnene observert ved Endalen»

Isbjørnene er ledet mot Revneset

Binna og de to ungene hennes er i kveld drevet et godt stykke utover mot Revneset. - De har nå lagt seg til ro. I samråd med Norsk Polarinstitutt avslutter vi aksjonen for i dag, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt. 

Les mer «Isbjørnene er ledet mot Revneset»

Vil drive bjørnene mot Revneset

Sysselmannen har etter en totalvurdering sammen med Norsk Polarinstitutt besluttet å forsøke å lede binna og de to ungene hennes forbi Longyearbyen og videre ut mot Revneset i løpet av kvelden.

Les mer «Vil drive bjørnene mot Revneset»

Høring - forslag til utredningsprogram for næringshytter

Som en oppfølgning av forslag i siste Stortingsmelding om Svalbard (Meld.St.32 (2015-2016) Svalbard), kunngjorde Sysselmannen 17. juni 2016 oppstart av ny næringshytteprosess. Innen fristen 1.oktober 2016 mottok vi til sammen 9 søknader. På bakgrunn av disse søknadene vedtok Sysselmannen krav om konsekvensutredning, jf svalbardmiljøloven § 59, 4.ledd. Forslagene til utredningsprogram sendes nå på høring.

Les mer «Høring - forslag til utredningsprogram for næringshytter»

Isjørnene er tilbake

Isbjørnbinna og de to ungene hennes er tilbake i nærområdet til Longyearbyen. De befinner seg nå ved Gruve 7-fjellet. Sysselmannen er på stedet. – Bjørnene ligger i ro og vi holder dem under observasjon, sier sysselmannsførstebetjent Vidar Arnesen.

Les mer «Isjørnene er tilbake»