Delvis oppheving av ferdselsforbud og evakuering

Det er nå gjort en grundig skredfaglig vurdering av hele fjellsiden på Sukkertoppen.

Ferdselsforbudet og evakuering oppheves delvis. Ferdselsforbudet og evakuering opprettholdes inntil videre for følgende boliger:

Vei 222-7, 222-9, 222-11, 222-13, 222-15, 222-17

Vei 224-7

Vei 226-10, 226-12, 226-31, 226-33, 226-35, 226-37

De skadede boligene i Vei 228 6-16

Ytteligere informasjon vil bli gitt på folkemøtet på kulturhuset i kveld kl 20:00

Se kart

Nytt folkemøte i kveld.

Det vil bli avholdt nytt folkemøte på Longyearbyen kulturhus i kveld kl 20:00.

I dette møtet vil blant annet representanter fra NVE, Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre være til stede. Nærmere informasjon her:

Oppdatert informasjon om situasjonen i Longyearbyen.

Beredskapsrådet har avholdt møte i dag hvor situasjonen og arbeidet fremover ble diskutert.

Skredeksperter fra NVE og NGI jobber utover dagen med skredfaglige vurderinger av

det området som er evakuert.

Skred over Gruve 7-veien

Det er gått to skred på oversiden av veien opp til Gruve 7. - Veien er foreløpig sperret, sier gruvesjef Per Nilssen i Store Norske.

Les mer «Skred over Gruve 7-veien»

Informasjon til de evakuerte.

Sysselmannen vil legge til rette for å bistå de som har behov for å hente livsnødvendige eiendeler, medisiner og lignende, med å komme inn i boligene som er evakuert. 

De dette gjelder må henvende seg på Rabalder Kafe i Longyearbyen kulturhus klokken 21:00.  Politiet vil ha personell til stede som vil bistå.

NB: Dette gjelder IKKE boligene i øverste rekke i vei 222 og i øverste rekke i vei 226.  Her vil det ikke være anledning til å hente gjenstander.

Invitasjon til folkemøte

Det inviteres til folkemøte i Kulturhuset i Longyearbyen kl. 20.00 i kveld.

Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre, Svalbard kirke, Longyearbyen Røde Kors og NVE vil være representert og gi status og foreløpig informasjon om snøskredet i dag.

Pressen inviteres til møtet. Det vil bli satt av tid på slutten av møtet til dem som ønsker å stille spørsmål uten at pressen er til stede.

Møtet vil vare cirka én time.

Kart over ferselsforbud

Se kart over ferdselsforbud her.

Informasjon fra NVE om skredet.

Les informasjon  om skredet i Longyearbyen her

Skredområdet er gjennomsøkt

Skredområdet er nå gjennomsøkt og situasjonen er avklart.

Ingen er savnet.  Politiet er fortsatt på stedet.

Oversikt over evakuerte boliger og stengte veier

Oppdatert oversikt: Boliger som er evakuert:

Hele vei 222

Hele vei 224, hele vei 226, hele vei 228 samt øverste rekke i vei 230.

Alle stikkveier i Hilmar Rekstensvei fra og med vei 222 til 228, inkludert Perleporten, samt øverste rekke av vei 230 er sperret.

Øvrige boliger og veier er på det nåværende tidspunkt ikke evakuert eller stengt.

Det er foreløpig ikke adgang til de evakuerte områdene for å hente ut eiendeler eller lignende.

 

Les mer «Oversikt over evakuerte boliger og stengte veier»