Opphever evakueringen av Nybyen

Sysselmannen opphever evakueringen av Nybyen med øyeblikkelig virkning. Veien fra skolen til Nybyen blir også åpnet.

Les mer «Opphever evakueringen av Nybyen»

Opprettholder evakueringen av Nybyen

Sysselmannen opprettholder evakueringen av Nybyen inntil videre. – NVE ønsker å undersøke fjellsidene over Nybyen nærmere før det gjøres en ny vurdering, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt.

Les mer «Opprettholder evakueringen av Nybyen»

Evakuerer ikke i kveld

På bakgrunn av skredfaglige råd fra NVE og de siste værprognosene har Sysselmannen besluttet at ytterligere områder i Longyearbyen ikke blir evakuert i kveld. – Det skal gjøres en ny vurdering kl. 09.30 i morgen tidlig, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Les mer «Evakuerer ikke i kveld»

Ny vurdering etter kl. 17.00

NVE vurderer fortsatt at det ikke er fare for at snøskred skal nå bebyggelsen i Longyearbyen. Det kommer en ny værprognose fra MET klokken 17.00 i ettermiddag. - I samråd med NVE vil vi da gjøre en ny vurdering, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Les mer «Ny vurdering etter kl. 17.00»

Evakuerer Nybyen

Sysselmannen har besluttet å evakuere Nybyen. Foreløpig er det ikke aktuelt å evakuere bebyggelsen under Sukkertoppen. – Begge beslutningene er tatt på bakgrunn av skredfaglige vurderinger fra NVE. Vi følger værutviklingen nøye og har løpende kontakt med NVE, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt.

Les mer «Evakuerer Nybyen»

Følger værsituasjonen nøye

Meteorologisk institutt melder om økning til sørøstlig full storm utsatte steder på Spitsbergen fra onsdag ettermiddag. - Vi følger værsituasjonen løpende, sier sysselmann Kjerstin Askholt. 

 

Les mer «Følger værsituasjonen nøye»

Digital registrering av tapte førerkort

Statens Vegvesen har lansert en ny digital tjeneste for å registrere førerkort og kompetansebevis for yrkessjåfører som er tapt/stjålet.

Tjenesten vil være tilgjengelig under Din side på www.vegvesen.no og krever sikker pålogging med ID-porten.

Endring i motorferdselforskriften

Klima- og miljødepartementet har vedtatt en endring i forskrift om motorferdsel på Svalbard. Tilreisende som er i følge med fastboende eller deltar i organiserte turopplegg, kan heretter bruke snøskuter over breene i et område mellom Longyearbyen og Pyramiden.

Les mer her

Markerer skredulykken

Flaggene i Longyearbyen heises i dag til minne om skredulykken 19. desember i fjor. Dagen markeres med fakkeltog fra kulturhuset og minnestund i Vei 230.

 

Program for minnemarkeringen

 

Åpningstider i julen

Sysselmannskontoret har følgende åpningstider i julen:

Romjulen: 10.00-14.00

Trafikkstasjonen vil være stengt i romjulen.

Vi ber alle som skal fornye pass om å gjøre dette i god tid før avreise.