Lagring av drivstoff i felt krever tillatelse fra Sysselmannen. Trykk her for mer informasjon og elektronisk søknadsskjema.