Klima- og miljødepartementet har vedtatt en endring i forskrift om motorferdsel på Svalbard. Tilreisende som er i følge med fastboende eller deltar i organiserte turopplegg, kan heretter bruke snøskuter over breene i et område mellom Longyearbyen og Pyramiden.

Les mer her