I miljøvernavdelingen er det ledig et sommervikariat på ca. 10 uker fra medio juni.

Se hele utlysningen her.