Torsdag 15.12.2016 vil NVE overlevere rapporten om skredfarekartlegging for Longyearbyen planområde til Longyearbyen lokalstyre. I den forbindelse arrangeres det et folkemøte i Møysalen på UNIS kl. 19.00. NVE vil da presentere innholdet i rapporten.