Sysselmannen minner om at velgere som oppholder seg på Svalbard på valgdagen kan avgi forhåndsstemme til Stortings- og sametingsvalget til og med fredag 1.september.

Forhåndsstemmegivning skjer på servicetorget i Næringsbygget i Longyearbyen lokalstyre. I Ny Ålesund forgår forhåndsstemmegivningen i Servicebygget. For personell på Bjørnøya og Hopen skjer forhåndsstemmegivningen etter nærmere avtale med Sysselmannen.

Husk legitimasjon !

Man kan også forhåndsstemme på fastlandet fra 10.august.


Mer om valg finner du på www.valg.no