Sysselmannen oppfordret 12.juni om at turoperatører og individuelle reisende ikke gikk i land i området Midterhuken/Gåsbergkilen, på grunn av reinkalving og hekkende gjess.

Den mest sårbare perioden er nå over. Området er likevel generelt sårbart både når gjelder vegetasjon og forstyrrelse av dyreliv. Under forutsetning av at det tas nødvendige hensyn til dette, trekkes oppfordringen om å unngå ilandstigninger tilbake.

Sysselmannen gjør oppmerksom på det generelle
ilandstigningsforbudet i Midterhukhamna, øst for Husodden. Dette gjelder hele året.