Binna og de to ungene hennes er i kveld drevet et godt stykke utover mot Revneset. - De har nå lagt seg til ro. I samråd med Norsk Polarinstitutt avslutter vi aksjonen for i dag, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt. 

- Vi vil undersøke området på nytt i morgen og sikre at bjørnene beveger seg den veien vi ønsker.

Sysselmannen oppfordrer folk til ikke å oppsøke og forstyrre bjørnene.

- Vi ber også om at folk er oppmerksomme og tar sine forholdsregler, sier Kjerstin Askholt.