NVE vurderer fortsatt at det ikke er fare for at snøskred skal nå bebyggelsen i Longyearbyen. Det kommer en ny værprognose fra MET klokken 17.00 i ettermiddag. - I samråd med NVE vil vi da gjøre en ny vurdering, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

- Beslutningene, som tas fortløpende, baseres på grundige diskusjoner i beredskapsrådet og på faglige råd fra NVE, som støtter seg på de aktuelle værprognosene og på det lokale snøskredvarslingssystemet for Longyearbyen, opplyser sysselmannen.

Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre vil følge utviklingen i værsituasjonen og eventuell snøskredfare tett framover.