Sysselmannen opphever evakueringen av Nybyen med øyeblikkelig virkning. Veien fra skolen til Nybyen blir også åpnet.

- Det er gjort nye undersøkelser av snøforholdene både under Sukkertoppen og over Nybyen. På bakgrunn av disse undersøkelsene er det NVEs vurdering at det ikke er fare for at skred vil nå bebyggelsen. Dette gjelder nå også Nybyen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Undersøkelsene har vist at det har gått flere skred, inkludert i Lia. Skredene er i henhold til NVEs vurderinger.

- Dette viser at skredvarslingssystemet fungerer som forutsatt, sier sysselmannen.

Det er fortsatt meget stor snøskredfare, og sysselmannen oppfordrer folk om ikke å ferdes i bratt terreng. Skredfaren vil være stor i flere dager framover.