Sysselmannen opprettholder evakueringen av Nybyen inntil videre. – NVE ønsker å undersøke fjellsidene over Nybyen nærmere før det gjøres en ny vurdering, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt.

Det er fortsatt sterk vind og snøfokk i Longyearbyen og områdene rundt byen.

- Vi må derfor vente til det blir bedre sikt før vi kan undersøke fjellsidene over Nybyen og Longyeardalen. Dette blir gjort som en del av snøskredvarslingssystemet, sier sysselmannen.

Det har gått noen mindre snøskred i fjellsidene, men som ventet har skredene ikke nådd bebyggelsen. Det er fortsatt stor snøskredfare, og sysselmannen advarer folk mot å ferdes ute i terrenget.

- Og så oppfordrer vi folk som ferdes langs veiene i Longyearbyen om å bruke refleks slik at de er godt synlige for dem som kjører brøytebilene, som fortsatt har en stor jobb å gjøre. De fleste er flinke, men det har også vært noen tilfeller der folk har vært vanskelige å se, sier sysselmann Kjerstin Askholt.