Fristen for å søke om fellingstillatelse på reinsdyr for fastboende på Svalbard er 3. juli

Les mer om hvilke krav som stilles til jeger, trykk her

Elektronisk søknad (trykk her)