Eventuelle spørsmål kan rettes til Sysselmannen på telefon + 47 7902 1222