Vi har mottatt informasjon fra Lufttransport som har hatt en flyvning over Tunabreen innerst i Tempefjorden. Bilder viser en del sprekker som går helt inn i morene og fjellsiden. Noen av sprekkene er svært brede. En del kalving i front. Ta forholdsregler ved ferdsel i felt.