Longyearbyen lokalstyre stenger Perleporten, gangbroa over Vannledningsdalen, fram til det blir kaldere vær.

Lite vann i Vannledningsdalen gjør at lokalstyret er usikker på om det er vannansamlinger lengre oppe i dalen. Brua stenges for ferdsel for å være føre var et eventuelt sørpeskred.