Sysselmannen har vedtatt å stenge Todalen og Gangdalen for motorisert ferdsel fra fredag 28. kl. 12.00 til lørdag 29. april kl. 18.00 i forbindelse med Svalbard skimataton.

Vedtaket er gjort i medhold av politilovens §7, av hensyn til skiløpernes sikkerhet.

Vi ber skiløpere og hundekjørere om å vise hensyn når det blir kjørt opp løyper.