Over 70 guider fra reiselivet i Longyearbyen møtte fram da Sysselmannen arrangerte "Sysselmannens time" onsdag 8. mars.

På programmet sto informasjon om forvaltningen av Svalbard, sentrale lover og forskrifter, presentasjon av Sysselmannens redningstjeneste og forventninger til guidene med hensyn til blant annet overholdelse av lover og regler, adferd i forhold til isbjørn og sikker kjøring og ferdsel, og hvordan de skal forholde seg når det skjer ulykker.

Årets vinterfeltinspektører - Monica Votvik og Christian Svarstad - presenterte seg, og Tore Hoem fra Hurtigruten Svalbard fortalte om selskapets prosjekt om registrering av skuterrelaterte skader og uhell.

Avslutningsvis orienterte Sigmund Andersen om skredvarsling i Longyearbyen og på Nordenskiøldland og om skredinformasjon på NVEs  www.varsom.no og appen regObs. Han oppfordret guidene til å være aktive med å registrere informasjon om snø og snøforhold via appen.