Sysselmannens årsrapport for 2016 er nå lagt ut på våre nettsider.

Rapporten er en tilbakemelding til Justis- og beredskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet om Sysselmannens virksomhet i 2016. Den inneholder blant annet en del statistikk og annen nyttig informasjon. Du finner hele rapporten i rammen til høyre på siden. Her ligger også Riksrevisjonens uttalelse om Sysselmannens årsregnskap.