Det blir mulighet for tilgang til de evakuerte boligene for å hente ut eiendeler i dag, søndag 12. mars, mellom klokken 13.00 og 18.00. Det blir gjort løpende vurdering for tilgang til boligene de kommende dagene. Tidspunkt vil bli kunngjort

Politiet vil ikke være til stede mens det er åpning for å hente eiendeler.

Sysselmannen presiserer at evakueringen fortsatt omfatter følgende boliger: Vei 222-7, 222-9, 222-11, 222-13, 222-15, 222-17, Vei 226-10, 226-12, 226-31, 226-33, 226-35, 226-37, samt de skadede boligene i Vei 228 6-16.

- Bakgrunnen for at vi fremdeles opprettholder evakueringen, som er hjemlet i politiloven, er at vi har en situasjon i dette området som fortsatt ikke er fullt ut avklart, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt.