Fangststasjonen Austfjordnes i Indre Wijdefjorden utlyses for overvintringsfangst sesongen 2017-2018. Søknadsfrist 1. mars 2017.

Utlån av Austfjordnes fangststasjon forutsetter overvintring med jakt og fangst. Stasjonen er et fredet kulturminne, og ligger i Indre Wijdefjorden nasjonalpark.Jakt og fangst er regulert av Svalbardmiljøloven med forskrifter. Utlysningen gjelder for ett år, med mulighet til forlengelse. Vilkår for utlån av fangststasjonen er nærmere regulert gjennom en egen avtale.

Uttransport vil skje med «Polarsyssel» 29.mai - 1.juni.

Viktige kvalifikasjoner hos søkere er jakt- og fangsterfaring, erfaring fra polare strøk, god kunnskap om natur og dyreliv (spesielt kunnskap om og erfaring med isbjørn), båterfaring og erfaring med polarhunder.  

Søkere må dessuten være praktisk anlagte og selvhjulpne. God helse og god vandel er nødvendig.

Søknaden skal inneholde: beskrivelse av motivasjon, bakgrunn og kvalifikasjoner, CV og referanser.

Søknad sendes til: Sysselmannen på Svalbard, Postboks 633, 9171 Longyearbyen, eller på e-post: firmapost@sysselmannen.no.