Kapteinen på det franske seilskipet «Arktika» vedtar ikke forelegget på 25.000 kroner. Han har fått passet sitt tilbake i dag.

- Saken sendes dermed til tingretten i Nord-Troms for behandling der. Kapteinen på «Arktika» må møte i retten for å få avgjort saken, opplyser assisterende sysselmann Berit Sagfossen.

Passet til kapteinen har vært beslaglagt mens saken har vært etterforsket av Sysselmannen, men det er nå levert tilbake.

Statsadvokaten i Troms og Finnmark utferdiget et forelegg til kapteinen på «Arktika» på 25.000 kroner for overtredelse av ferdselsforbud på Kong Karls Land, for ulovlig innførsel av hunder til Svalbard og for ikke å ha overholdt melde- og forsikringsplikten som er regulert av Forskrift om turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard.

Forskiften har flere formål, men skal først og fremst sikre at felt- og turopplegg ikke forringer Svalbards tilnærmet uberørte miljø når det gjelder sammenhengende villmark, dyre og planteliv og kulturminner. De aller fleste turister og andre tilreisende forholder seg til dette. Når bestemmelsene ikke følges eller overholdes, er det viktig å reagere.

Svalbard er en av Europas siste uberørte villmarker. Kong Karls Land er en viktig yngleplass for isbjørn og har derfor ferdselsforbud hele året. Ved Kong Karls Land gjelder ferdselsforbudet også sjøområdet rundt øyene ut til 500 meter fra land.

Det er ikke lov til å innføre hunder til Svalbard uten tillatelse fra Mattilsynet. Det er strenge krav til å ta hunder inn til Svalbard, blant annet på grunn av fare for rabiessmitte.

Av hensyn til dyrevelferd utstedte Mattilsynet i oktober en måned midlertidig tillatelse til å ta hundene på «Arktika» i land i Longyearbyen på gitte vilkår. Denne tillatelsen er av samme grunn blitt forlenget fram til 19. juli 2017.

«Arktika» ble tauet til Longyearbyen av Sysselmannens fartøy «Polarsyssel» i midten av oktober. «Arktika» hadde maskinproblemer og befant seg i Duvefjorden på Nordaustlandet. Duvefjorden ligger i et område med strenge vernebestemmelser.