Longyearbyen lokalstyre opprettholder stengingen av Vei 300 mellom Museumsveien og Huset inntil videre. Dette gjelder også for gående og syklende, skriver LL på sine nettsider.

 

Ifølge LLs sine nettsider har det de siste ukene vært utvikling oppe i fjellsiden i fjorårets flomskred.

På grunn av at det kan komme masse ned og ved raset som gikk i fjor, stenges veien mellom Museumsveien og Huset. Fjellsiden utvikler seg stadig med små ras og vi er usikre på hvor sikkert området er, skriver LL.

- Veien stenges derfor også for gående inntil videre. Det er viktig at man selv vurderer farene ved å ferdes på Svalbard, også i nærområdene.

- Vi har ikke lagt merke til endring i terrenget på de andre rasene/ utglidningene som gikk i fjor høst, hvis noen legger merke til endring ber vi at det meldes i fra til lokalstyre.