Etter ny vurdering stenges også veien fra Huset opp til Gruvelageret.

Skredfaren følges opp på vanlig måte.