Vei 300 og veien opp til Gruvelageret er åpnet igjen etter å ha vært stengt pga. fare for ras. Sperringene er fjernet og veien er brøytet.