Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes.

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 281 treff


Mikroplastikk i kystnære områder på Svalbard

16/8 Mikroplastikk i kystnære områder på Svalbard Prøvetaking av fjæresediment. Foto: Havforskningsinstituttet Havforskningsinstituttet Forekomsten av mikroplastikk i sjøvann, sedimenter og


Adventfjorden - modellsystem for klimaendring

14/143 Adventfjorden - modellsystem for klimaendring Feltarbeid med elever fra Longyearbyen skole. Foto: UNIS. UNIS Prosjektet har fremskaffet ny kunnskap om sesong- og årsvariasjon innen det


Restaurering av lokomotivet i Ny-Ålesund

15/126 Restaurering av lokomotivet i Ny-Ålesund Kings Bay AS Både lokomotivet og vognene er ferdig restaurerte og tilbake på plass i Ny- Ålesund. Susanne Wasa Hagen Lokomotivet med


Vedlikehold av det gamle bakeriet og messe på Hiorthamn

14/62 Vedlikehold av det gamle bakeriet og messe på Hiorthamn Det er satt inn varevinduer i fire vinduer i den fredede bygningen. Patrick Bossart Varmetapet er betraktelig redusert og det har


Geoecological analysis in coal mining settlements

14/140 Geoecological analysis in coal mining settlements Geoecological analysis in coal mining settlements Coal particles in snow near operating coal mine in Longyearbyen. Photo: Anna


Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen

14/96 Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen Longyearbyen lokalstyre Prosjektet har gitt økt kunnskap om mulige løsninger på fremtidig


El-bil i Arktis

14/90 El-bil i Arktis El-bil i Arktis Foto: Terje Aunevik Pole Position Logistics as Prosjektet konkluderer med at Longyearbyen er som skapt for el-bil! Terje Aunevik Prosjektrapporten viser


Kartfesting og klassifisering av marin natur på Svalbard

14/33 Kartfesting og klassifisering av marin natur på Svalbard Kartfesting og klassifisering av marin natur på Svalbard Norsk institutt for vannforskning Prosjektet har integrert, modellert og


Dyrevern og søppeltokt

16/20 Dyrevern og søppeltokt Dyrevern og søppeltokt Foto: Polarflokken barnehage Longyearbyen lokalstyre, Polarflokken barnehage Polarflokken barnehage gjennomførte et vellykket søppeltokt


Boka "Svalbards historie" på russisk

15/23 Boka "Svalbards historie" på russisk Svalbards historie, T. B. Arlov. Russisk utgivelse Trust Arktikugol Trust Arktikugol har utgitt en russisk oversettelse av Thor Bjørn Arlovs bok "