Svalbards miljøvernfond foretar tildeling av støtte to ganger årlig, vår og høst.

I perioden 2007 - våren 2016 har Svalbards miljøvernfond foretatt 18 tildelingsrunder og støttet 471 prosjekter med samlet 97 000 000 kroner.

Oversikt over søknader og tildeling er tilgjengelig for hver enkelt tildelingsrunde.