Svalbards miljøvernfond har totalt 16 millioner kroner til miljøvernprosjekter i 2016.

I 18. tildelingsrunde våren 2016 ble det tildelt 6,1 millioner kroner. 

Høstens søknadsfrist gikk ut 15. september og tildelingen forventes offentliggjort 30. november. Fondet har totalt inntil 9,84 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte høsten 2016.