Rapportering av jakt og fiske


Det er krav om innlevering av jakt-, fangst- og fiskekort på Svalbard. Dersom du har løst et jakt-, fangst- eller fiskekort, skal du levere fangstrapport. Se lenke til høyre.