Ferdselsrestriksjoner


Det er en rekke restriksjoner for ferdsel på Svalbard. Du finner lenker til kart over en del av dem til høyre. Se også kart over naturvernområder.