Kulturminneområder med ferdselsforbud


I disse kulturminneområdene er det ferdselsforbud hele året. Se kart til høyre. Du kan imidlertid søke Sysselmannen om tillatelse til ilandstigning i Virgohamna.