Krav til alle om planer for smittevernforsvarlig drift


Regjeringen har bestemt at alle reiselivsbedrifter som har aktivitet på Svalbard må utarbeide egne, konkrete planer for hvordan de skal drive smittevernforsvarlig før de kan starte aktivitet og ta imot gjester etter 1. juni. Planene skal bygge på veilederen som er utarbeidet av Visit Svalbard og som ligger til godkjenning i hos de sentrale helsemyndighetene.

Kravet om å utarbeide planer gjelder både organiserte og uorganiserte virksomheter. Planene skal sendes til Sysselmannen, som sammen med beredskapsrådet skal vurdere om planene er i tråd med de formelle kravene i bransjeveilederen. Veilederen vil bli lagt ut på Sysselmannens hjemmesider når den er godkjent av sentrale helsemyndigheter.

Planene vil behandlet fortløpende etter hvert som de sendes inn. Det er ikke anledning til å starte aktivitet eller ta imot gjester før det er gitt positiv tilbakemelding fra Sysselmannen.