Ny miljøvernsjef hos Sysselmannen


Kristin Heggelund er ansatt i åremålsstilling som miljøvernsjef hos Sysselmannen på Svalbard. Hun overtar etter Morten Wedege i begynnelsen av oktober 2020.

Publisert 22.06.2020

Kristin Heggelund kommer fra stilling som seniorrådgiver i Polar- og nordområdeseksjonen i Klima- og miljødepartementet, der hun har vært i 12 år og blant annet i perioder vært konstituert som avdelingsdirektør i Hav- og forurensningsavdelingen.  Høsten 2019 vikarierte hun i stilling som juridisk direktør i avdelingen for atomsikkerhet og miljø i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Hun har også arbeidet i Plan- og bygningsetaten i Oslo.

Kristin Heggelund har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen.