Minner om smittevernregler


Sysselmannen minner om viktigheten av at alle følger smitteverntiltak for å forbygge og unngå spredning av Covid-19. Husk god håndhygiene, hold avstand, unngå store forsamlinger og hold deg inne hvis du er syk.

Publisert 20.07.2020

Serveringssteder og utesteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Se Isbjørnars coronavettregler til høyre.

Last ned dokumenter