Gjeldende arealplaner


Longyearbyen lokalstyre er planansvarlig innenfor Longyearbyen planområde, mens Sysselmannen er klageinstans. I de andre planområdene er grunneier planansvarlig, mens Sysselmannen har myndighet til å vedta planer og behandle meldinger og søknader.

Longyearbyen
Gjeldende arealplan ble vedtatt i 2017. Gjeldende arealplan og delplaner ligger på hjemmesidene til Longyearbyen lokalstyre.

Ny-Ålesund
Kings Bay AS er planansvarlig. Gjeldende arealplan ble vedtatt i 2009, i tillegg er det to gjeldende delplaner i området. Gjeldende arealplan og delplan ligger på hjemmesidene til Kings Bay AS.

Svea
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS er planansvarlig. Gjeldende arealplan ble vedtatt i 2017. Arealplanen er midlertidig og gjelder fram til 1.7.2020.

Barentsburg
Trust Arktikugol er planansvarlig. Gjeldende arealplan ble vedtatt i 2004. Arealplanen er nå under revidering. Det er tre delplaner innenfor planområdet i tillegg til arealplanen.

Pyramiden
Trust Arktikugol er planansvarlig. Gjeldende arealplan ble vedtatt i 2014. Kontakt Sysselmannen for å få andre vedlegg til planen. Arealplanen er oversatt til engelsk og russisk.

Colesbukta
Trust Arktikugol er planansvarlig. Det er ingen vedatt arealplan for Colesbukta planområde.