Pass


Norske borgere kan søke om pass hos Sysselmannen på Svalbard. Sysselmannen har innført elektronisk timebestilling og time kan bestilles inntil 30 dager fram i tid. Alle som skal ha pass må benytte denne løsningen. Se lenke til høyre for bestilling av time.

Når du søker om pass, må du huske på dette:

Krav til legitimasjon
Som godkjent legitimasjon ved søknad om pass, må du ha med enten et tidligere utstedt pass (ved fornyelse) eller fødselsattest i tillegg til godkjent offentlig legitimasjon med bilde (f.eks førerkort eller bankkort).

Foto
Passkontoret tar bildet til passet. Når du søker om nytt pass tar vi bilde med biometrikiosken når du møter opp. Hvis det er vanskelig å ta bilde med biometrikiosken, bruker vi et håndholdt kamera.

Passbilde fra fotograf eller fotoautomat skal ikke brukes i passet, og vi tar ikke i mot dette.

Gebyr
Passgebyret er for tiden 570 kroner for personer over 16 år og 342 kroner for barn under 16 år. Du betaler gebyret når du leverer søknaden. Sysselmannen har betalingsterminal.

Leveringstid
Passøker vil få nytt pass innen én til to uker. Dette må hentes hos Sysselmannen.

Nødpass
I nødsituasjoner er det mulig å få nødpass som gjelder kun for én reise. Du må ha med eget, godkjent passbilde. Gebyret er det samme som for ordinært pass.

Pass til umyndige
Alle barn, også babyer, må ha eget pass. Foreldrene må gi skriftlig samtykke til utstedelse av pass til barn under 18 år. Ved felles foreldreansvar må minst en av foreldrene være med passøkeren til sysselmannskontoret, og vedkommende må ha med egen legitimasjon i tillegg til legitimasjon for passøkeren (barnet).

Den av foreldrene som ikke møter, må sende med skriftlig samtykke i form av eget fullmaktsskjema, samt kopi av offentlig legitimasjon med bilde og signatur (pass, førerkort eller bankkort). Fullmakten må være datert.

Fullmaktsblankett kan fås hos Sysselmannen eller via lenke i rammen til høyre på denne siden. Eneansvar for barn må dokumenteres. Er omsorgen for barnet overtatt av barneverntjenesten, er det barneverntjenesten som skal gi skriftlig samtykke.