Kjøretøy


Her finner du informasjon om omregistrering av kjøretøy, tap av vognkort, "feriebil" til fastlandet, innførsel av kjøretøy til fastlandet og kjøretøykontroller. 

Omregistrering
Nettløsningen til Statens Vegvesen kan benyttes ved omregistrering. Vær oppmerksom på at løsningen ikke er tilpasset Svalbard og det vil påløpe krav om avgifter fra skatteetaten.

Send epost til firmapost@sysselmannen.no dersom elektronisk løsning har blitt benyttet for omregistrering slik at vi får kodet om til svalbardkjøretøy.

Dersom du ikke har mulighet til å benytte deg av nettløsningen for omregistrering, må vognkort del to benyttes som salgsmelding. Dersom ditt vognkort del to ikke inneholder salgsmelding, må du i tillegg levere inn manuelt skjema sammen med vognkort del to til Sysselmannen på Svalbard

Mistet vognkort
Har du mistet eller ødelagt vognkortet til kjøretøyet ditt? Til høyre finner du lenke til skjema for å melde tapet på nett, og for å bestille nytt vognkort.

Bruktbil fra fastlandet til Svalbard
Kjøretøy som er registrert i Norge med hvite eller grønne kjennemerker kan omregistreres til sorte skilter hos Sysselmannen på Svalbard ved å innlevere skilt og vognkort del 2. Veigebyr må betales hos Sysselmannen ved utlevering av skilt. For gjeldende gebyrsatser se: www.lokalstyre.no

Dersom du har utenlandskregistrert kjøretøy må kjøretøyet forevises hos Statens Vegvesen før kjøretøyet fraktes til Svalbard. Kontakt Statens vegvesen for timebestilling.

Kjøretøy som midlertidig tas til fastlandet – «Feriebil»
Kjøretøy som er førstegangsregistrert på Svalbard kan etter tillatelse fra Skatteetaten benyttes i inntil 3 måneder på fastlandet. Søknad sendes elektronisk via Skatteetatens hjemmeside. 

Det må søkes om alle kjøretøy som skal benyttes som "feriebil", også de som har vært registrert på fastlandet.

Kjøretøyet må ha godkjent periodisk kjøretøykontroll (EU-godkjenning) før hvite eller grønne skilt kan utstedes. Ta kontakt med Statens Vegvesen eller Sysselmannen for informasjon vedrørende ditt kjøretøy.

Kjøretøy som permanent tas til fastlandet
Dersom du har kjøretøy som er førstegangsregistrert på Svalbard og skal innføre dette til fastlandet på permanent basis, må du sende inn elektronisk skjema for beregning av engangsavgift hos www.skatteetaten.no. Ta kontakt med Statens Vegvesen eller Sysselmannen for informasjon vedrørende frist for periodisk kjøretøykontroll. Denne må være godkjent før kjøretøyet kan omregistreres til hvite/grønne kjennemerker.

For bestilling av hvite/grønne kjennemerker, ta kontakt med den trafikkstasjonen hvor du skal hente de nye kjennemerkene.

Sorte skilt må innleveres hos Sysselmannen før kjøretøyet fraktes til fastlandet.

Ta kontakt med tollvesenet for betaling av MVA. Ved betalt MVA utleveres skjema «Melding til avgiftsberegning og registrering». Kvittering på betalt engangsavgift og skjema «Melding til avgiftsberegning og registrering» medbringes til Statens Vegvesen for utlevering av nye kjennemerker.

Kjøretøykontroller
Statens Vegvesen Region Nord innkaller årlig kjøretøy til kjøretøykontroll på Svalbard. Kjøretøykontrollen gjennomføres i Sysselmannens garasje i Sjøområdet. Ved manglende oppmøte eller manglende godkjenning etter gitt frist, vil kjøretøyet bli begjært avregistrert.

Lover og forskrifter

Spørsmål om kjøretøykontroll

Ved spørsmål om kjøretøykontroller, ta kontakt med Tromsø Trafikkstasjon på tlf. 22073000 eller send epost til firmapost-nord@vegvesen.no