Innførsel og utførsel


Det er egne retningslinjer for innførsel og utførsel av våpen og ammunisjon til/fra Svalbard.

Norge har et eget nasjonalt våpenregister. Hvis du har kjøpt våpen mens du bor på Svalbard, vil våpenet bli registrert her, og det er å anse som et norsk våpen. Ved flytting fra Svalbard til fastlandet kreves det ikke egen importtillatelse fra politidistriktet du flytter til. Våpenkortet er å anse som en importtillatelse i dette tilfellet.

Hvis våpenet er til isbjørnbeskyttelse, vil dette stå nederst på våpenkortet. Dette våpenet kan du IKKE ta med til fastlandet.

Sender du våpen i egen forsendelse, for eksempel container, til fastlandet, må du legge ved kopi av våpenkort.

Større kvanta med ammunisjon kan du ikke ta med til fastlandet uten importtillatelse, jfr våpenforskriften §§ 64-65.  Dette kan du få ved å henvende deg til det politidistriktet du flytter til.

Privatpersoner kan ikke kjøpe eller selge ammunisjon.  Ammunisjon som du ikke tar med til fastlandet, kan du levere hos Sysselmannen for destruksjon.

Informasjon om regler for innførsel og utførsel av våpen til/fra utlandet finnes på Tolletatens nettside.