Leie av våpen


Våpen til isbjørnbeskyttelse kan leies hos autoriserte våpenforhandlere på Svalbard. Det kan være inntil en måned behandlingstid for søknad om leie av våpen. Følgende krav gjelder:

Privatpersoner over 18 år må søke Sysselmannen om tillatelse til å få leie rifle til isbjørnbeskyttelse.

Utenlandske statsborgere som har bodd i Norge kortere enn de fem siste år, må legge ved vandelsattest fra hjemlandet i norsk eller engelsk oversettelse. Vandelsattesten må ikke være eldre enn seks måneder og må være oversatt av sertifisert oversetter.

Privatpersoner over 18 år som har gyldig våpenkort eller europeisk våpenpass kan leie rifle uten å søke Sysselmannen.

Gyldig legitimasjon med bilde må forevises sammen med våpenkort hos utleier. Utenlandsk våpenkort/tillatelse må være oversatt til norsk eller engelsk.

Søknaden må inneholde all nødvendig dokumentasjon. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Generelle krav til søker:

  • edruelig og pålitelig
  • oppfylt alderskrav på 18 år
  • må ha ferdighet i håndtering og bruk av rifle
  • utenlandske statsborgere må legge ved vandelsattest fra hjemlandet i norsk eller engelsk oversettelse

Våpenet kan ikke overlates til andre, heller ikke i forbindelse med utlevering av våpenet fra utleier eller ved tilbakelevering.

Turoperatører og forskningsinstitusjoner kan også leie våpen til isbjørnbeskyttelse. Én person må da stå som ansvarlig hos leietaker. Denne personen må oppfylle de samme kriteriene som private leietakere.

Personer over 18 år kan leie signalutstyr uten å søke tillatelse.

Spørsmål om leie av våpen

Har du spørsmål om leie av våpen, send epost til vaapen@sysselmannen.no